چهارشنبه, 12 بهمن 1401  
کتابچه خلاصه مقالات
لینک شرکت مجازی در کنگره
دانلود جدول ارزیابی مقالات
برنامه دو روز کنگره
دانلود قالب پوستر دیواری
دانلود راهنمای قالب نگارش مقاله
برگزارکنندگان

دانشگاه زنجان با مشارکت:

دانشگاه علوم کشاورزی و  منابع طبیعی ساری

 فرمانداری رامسر

اتحادیه انجمن های گیاهان دارویی

و ستاد توسعه گیاهان دارویی

محل برگزاری